Uddeholm är världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg. Det är ingen tillfällighet. I varje steg av processen, från råmaterial till slutprodukt, är tekniken, kunskapen och produktutvecklingen i centrum. På avdelningen Machining and Applications / FoU söker vi nu studenter till ett examensarbete.

Bakgrund

Vid skärande bearbetning uppkommer processpecifika och materialspecifika skärkrafter i skärzonen. Från vedertagen bearbetningsteori vet man att det är möjligt att  beräkna krafter i olika skäroperationen om man känner arbetsmaterialets ”Specifika skärkraft- Kc1.1”. Forskning/utvecklingsavdelningen Machining and Applications har en skärdata App för Uddeholms kunder för att hjälpa kunden med att hitta rätt materialspecifik data för sin bearbetningsoperation. För vidareutvecklingen av denna App krävs flertalet beräkningar som baseras på Kc1.1 för arbetsmaterialet i både ohärdat och värmebehandlat tillstånd. Ett examensarbete föreslås för att kartlägga denna materialspecifika data.  

Uppgift

  • Examensarbetet består i att på ett självständigt och strukturerat sätt kartlägga den specifika skärkraften Kc1.1, i härdade och ohärdade verktygsstål från Uddeholms AB vid svarvning.
  • Experimenten utförs hos Uddeholms i Hagfors, i nära sammarbete med personerna på FoU-avdelningen Machining and Applications. Teoribakgrund, experimentserie med skärkraftsmätare i CNC-svarv, och databehandling presenteras på ett akademiskt korrekt sätt i en exjobbsrapport, och som muntlig presentation vid Uddeholms årliga forskningskonferens.
  • Examensarbetet passar dig med maskinteknisk eller produktionsteknisk inriktning, och ställer höga krav på din nyfikenhet, ditt engagemang och din lust att delta aktivt i utvecklingen av världens bästa verktygsstål tillsammans med Uddeholms AB!

Avrapportering

Fullbordad rapport lämnas till handledaren samt presenteras muntligt under en sittning vid Uddeholm alternativt på Uddeholms årliga Forsknings-Utvecklingsdagar.

Sekretess

En sekretessförbindelse upprättas och signeras mellan studenten och Uddeholm.

Ekonomisk ersättning

Skattepliktig ersättning på 1 000 SEK/högskolepoäng utgår vid uppvisande av godkänt kursbevis, inlämnad och fullbordad rapport, samt genomförd muntlig presentation av rapporten.

Tidsram och ansökan

Examensarbetet är ett 10-veckors arbete med start i januari 2020. 

Uddeholm förbehåller sig rätten att välja kandidater till det utlysta exjobbet baserat på kandidatens erfarenhet och personliga förmågor. Vi värdesätter tidigare tillverkningsteknisk erfarenhet från industrin, samt att den sökande kandidaten passar väl in i företagets öppna och stimulerande sociala kultur.  


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb