Uddeholm är världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg. Det är ingen tillfällighet. I varje steg av processen, från råmaterial till slutprodukt, är tekniken, kunskapen och produkt-utvecklingen i centrum. På digitaliseringsavdelningen söker vi nu studenter till examensarbete.

Bakgrund

Digitaliseringsavdelning på Uddeholm driver arbetet framåt för att utveckla hela Uddeholms organisation, från forsknings- och produktutveckling, till logistik och försäljningsprognoser. Vår avdelning har bland annat expertis inom programmering, data science, machine learning, big data, visualisering, och dataflöden. Genom ett nära arbete med våra IT- och automationsingenjörer utgör vi kärnan i företagets satsning mot Industri 4.0.

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och implementera Apache NiFi – en komponent av Apache-ekosystemet som används för att bygga data pipelines. Idag använder Uddeholm Apache Kafka, en jämförbar produkt med Apache NiFi, som komponent för data pipelines. Apache NiFi kan därför användas i utbyte mot Apache Kafka i vissa situationer, men kan framförallt integreras med Apache Kafka för att dra nytta av de båda verktygens styrkor.

Uppgift

Under vägledning av vår data scientist kommer studenterna i examensarbetet att utvärdera Apace Nifis styrkor och svagheter för att identifiera hur verktygen skall integreras med Apache Kafka. Utvärdering göras i samband med deployment av machine learning modeller i produktion, och kommer därmed inkludera områden såsom visualisering av data pipelines, fault tolerance,  hastighet, systemintegration, scaling och flow control. 

Resultatet av examensarbetet förväntas leda till en genomgående analys av Apache Nifi med en tillhörande jämförelse av Apache Kafka. Arbetet förväntas också beskriva hur de två verktygen kan integreras för att förverkliga deras unika styrkor. Slutligen förväntas arbetet också leda till en implementering av Apache Nifi inom de områden där verktyget anses applicerbart. 

Genomförande

Arbetet kommer involvera både teoretiskt och praktiskt arbete, där studenterna förväntas undersöka officiell dokumentation, vetenskapliga artiklar, samt andra relevanta källor för att kunna förklara och argumentera för de grundläggande tekniska aspekterna av Apache Nifi. Studenterna kommer likväl behöva applicera och implementera dessa kunskaper inom ramverket av Uddeholm infrastruktur, för att påvisa hur Apache Nifi skulle kunna förbättra den nuvarande arkitekturen.

Avrapportering

Fullbordad rapport lämnas till handledaren samt presenteras muntligt under en sittning vid Uddeholm.

Avrapportering / avstämning under arbetets gång sker dags vis/veckovis till ansvarig handledare.

Sekretess

En sekretessförbindelse upprättas och signeras mellan studenten och Uddeholm.

Ekonomisk ersättning

Skattepliktig ersättning på 1 000 SEK/högskolepoäng utgår vid uppvisande av godkänt kursbevis, inlämnad och fullbordad rapport, samt genomförd muntlig presentation av rapporten.

Tidsram och ansökan

Examensarbetet är på 15 eller 30 Hp med start i januari 2020. Urval sker löpande.

Handledare/övriga kontaktpersoner vid Uddeholm

Namn (handledare):              Erik Hallin

Telefon:                                073 – 022 95 71                   

e-post:                                 erik.hallin@uddeholm.com

 

Namn:                                  Reine Lundin                       

Telefon:                                072 – 544 34 09

e-post:                                 reine.lundin@uddeholm.com


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb