Uddeholm är världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg. Det är ingen tillfällighet. I varje steg av processen, från råmaterial till slutprodukt, är tekniken, kunskapen och produkt-utvecklingen i centrum. På digitaliseringsavdelningen söker vi nu studenter till examensarbete.

Bakgrund

Nästa generation av fabriker kommer att vara digitala, arbeta mestadels autonomt och anpassa sina produktionsprocesser dynamiskt för att förbättra kvaliteten på produkterna, upptäcka maskinfel osv. För att uppnå detta måste maskiner ha många sensorer och ställdon som känner, uppfattar och agerar i realtid med en betydande nivå av autonomi och anpassningsförmåga. För att anpassa sig snabbt måste sensorer kunna producera data till flera datakonsumenter, till skillnad mot en traditionell systemarkitektur där sensorer ofta enbart har interface mot PLC-nivå. Detta dataflöde kräver både realtids- och pålitliga kommunikationsprotokoll samt anpassad hårdvara / mjukvara i sensorer. Uddeholms Kafka-cluster fungerar som nav för IIoT-data.

 

Uppgift

I detta examensarbete kommer du att få utforska de grundläggande byggstenarna för att möjliggöra data pipelines från sensorer till Kafta. Nya open source protokoll kräver anpassningar av industriella hårdvarukomponenter och interface för möjliggörande av realtidsdata. I arbetet ingår därmed att testa hårdvara, interface och kommunikationsprotokoll för tidskritisk maskindata.

Mer detaljerat:

  • Undersöka senaste kommunikationsprotokollen inom IIoT (t.ex. MQTT) och interface mot Kafka, samt dess lämplighet i industriella tillämpningar.
  • Installera och konfigurera sensorer som agerar dataproducenter och ansluta dessa till Uddeholms Kafka-cluster.
  • Undersöka sensormarknadens senaste hårdvaruutbud och protokoll-stöd/lämplighet för en IIoT-arkitektur.
  • Arbeta med datakvalitetsaspekter när datakonsumenterna förutsätter tillförlitlig realtidsdata.

Genomförande

Examensarbetet involverar både teoretiskt och praktiskt arbete, där studenterna förväntas undersöka  dokumentation, vetenskapliga artiklar, samt andra relevanta källor för att kunna förklara och argumentera för de grundläggande tekniska aspekterna i arbetet. Studenterna kommer likväl behöva applicera och implementera dessa kunskaper inom ramverket av Uddeholm infrastruktur, för att påvisa hur IoT-protokoll såsom MQTT skulle kunna användas i Uddeholm.

Avrapportering

Fullbordad rapport lämnas till handledaren samt presenteras muntligt under en sittning vid Uddeholm.

Avrapportering / avstämning under arbetets gång sker dags vis/veckovis till ansvarig handledare.

Sekretess

En sekretessförbindelse upprättas och signeras mellan studenten och Uddeholm.

Ekonomisk ersättning

Skattepliktig ersättning på 1 000 SEK/högskolepoäng utgår vid uppvisande av godkänt kursbevis, inlämnad och fullbordad rapport, samt genomförd muntlig presentation av rapporten.

Tidsram och ansökan

Examensarbetet är ett 10- alternativt 20-veckors arbete med start i januari 2020.

Handledare/övriga kontaktpersoner vid Uddeholm

Namn:                                  Reine Lundin                       

Telefon:                                072 – 544 34 09

e-post:                                 reine.lundin@uddeholm.com

 

Namn (handledare):              Erik Hallin

Telefon:                                073 – 022 95 71                   

e-post:                                 erik.hallin@uddeholm.com

 

Namn (handledare):              Johan Ekström

Telefon:                                072 – 247 30 59

e-post:                                 johan.ekstrom@uddeholm.com


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb