Uddeholm är världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg. Det är ingen tillfällighet. I varje steg av processen, från råmaterial till slutprodukt, är tekniken, kunskapen och produkt-utvecklingen i centrum. På digitaliseringsavdelningen söker vi nu studenter till examensarbete.

Bakgrund

Nästa generation av fabriker kommer att vara digitala, arbeta mestadels autonomt och anpassa sina produktionsprocesser dynamiskt för att förbättra kvaliteten på produkterna, upptäcka maskinfel osv. För att uppnå detta måste maskiner ha många sensorer och ställdon som känner, uppfattar och agerar i realtid med en betydande nivå av autonomi och anpassningsförmåga. För att anpassa sig snabbt måste logiken/intelligensen vara nära maskinerna, dvs AI-algoritmerna behöver exekveras på små inbäddade kort (edge) nära maskinen och/eller på större datornoder (fogs) med snabb nätverkskoppling till maskinen. Denna edge/fog-arkitektur kräver både realtids- och pålitliga kommunikationsnätverk samt anpassad hårdvara / mjukvara i lokala styrenheter.

Uppgift

I detta examensarbete kommer du att få utforska de grundläggande byggstenarna för att möjliggöra fog/edge computing för industriell AI. Fog/Edge-arkitekturer kräver anpassade hårdvarukomponenter och programvarubibliotek för exekvering av AI / ML-algoritmer. I arbetet ingår därmed att testa hårdvara och virtualiseringsstöd för tidskritiska AI-uppgifter i fog/edge-noder.

Mer detaljerat:

  • Installera och konfigurera Thingsboard-mikroserviceplattform på ”små” PCs (t.ex. UDOO-enheter) och ansluta dessa till Uddeholms sensordataströmmar.
  • Undersöka senaste hårdvaruplattformen (t.ex. UDOO) och OS-stöd/lämplighet för acceleration av tidskritiska AI-strömmar.
  • Arbeta med virtualiseringsaspekter när AI-algoritmerna placeras i mikroservicearkitekturen Thingsboard.

Genomförande

Examensarbetet involverar både teoretiskt och praktiskt arbete, där studenterna förväntas undersöka  dokumentation, vetenskapliga artiklar, samt andra relevanta källor för att kunna förklara och argumentera för de grundläggande tekniska aspekterna i arbetet. Studenterna kommer likväl behöva applicera och implementera dessa kunskaper inom ramverket av Uddeholm infrastruktur, för att påvisa hur mikroserviceplattformar såsom Thingsboard skulle kunna användas av Uddeholm.

Avrapportering

Fullbordad rapport lämnas till handledaren samt presenteras muntligt under en sittning vid Uddeholm.

Avrapportering / avstämning under arbetets gång sker dags vis/veckovis till ansvarig handledare.

Sekretess

En sekretessförbindelse upprättas och signeras mellan studenten och Uddeholm.

Ekonomisk ersättning

Skattepliktig ersättning på 1 000 SEK/högskolepoäng utgår vid uppvisande av godkänt kursbevis, inlämnad och fullbordad rapport, samt genomförd muntlig presentation av rapporten.

Tidsram och ansökan

Examensarbetet är på 15 eller 30 Hp med start i januari 2020. Ansökan görs på nedanstående länk. (Alternativt till student@uddeholm.com)

Handledare/övriga kontaktpersoner vid Uddeholm

Namn: Reine Lundin                       

Telefon: 072 – 544 34 09

e-post: reine.lundin@uddeholm.com

Namn (handledare): Erik Hallin

Telefon: 073 – 022 95 71                   

e-post: erik.hallin@uddeholm.com

 

Namn (handledare): Johan Ekström

Telefon: 072 – 247 30 59

e-post: johan.ekstrom@uddeholm.com


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb