Vid arbetet med tillverkningen av vårt senaste pulver metallurgiskt framställda material VANAX SuperClean kom man fram till en unik kombination av egenskaper som man inte har lyckats med i andra typer av rostfria material. Detta gör material unikt på marknaden och Uddeholm har som enda leverantör av materialet patent för VANAX SuperClean.

Beskrivning

Vi vill erbjuda möjligheten till att utföra ett examensarbete inom UDDEHOLM’s marknadsavdelning med fokus på ”marknadsundersökning av lämpliga applikationer för VANAX SuperClean egenskaper”. Arbetet skall omfatta marknadsundersökning av en stor beredd av olika typer av applikationer som är inriktade på egenskaper som kan vara anpassade för denna typ av material. Vidare skall undersökning påvisa vilken marknad, industriellt segment, bransch, kund, konkurrent material, leverantörer etc. som kan störst potential för stålsorten. Ett arbete på bred front för att förstå behovet av egenskaperna i de olika typerna av applikationer som kan komma att nyttja de egenskaper som VANAX SuperClean kan erbjuda.

Marknadsundersökningen kan komma att omfatta såväl teoretiska studier som mer praktiskt inriktat arbete i form av intervjuer, kontakt med potentiella kunder, utvärdering av behovet av material egenskaper.

Examensarbetet kan komma att ligga till grund för Uddeholm marknadsavdelning i deras arbete vid bearbetning av potentiella kunder.   

Resultat

Presentation av marknadsundersökningen och de resultat av vad som framkommit med fakta om vilken/vilka typer av applikationer som är mest intressant att fokusera på vid bearbetning av marknaden. 

Tidsram och ansökan

Examensarbetet kan komma att påbörjas under Januari månad 2020 och fortlöpa under våren för att avslutas med presentation och avrapportering till ansvarig person inom Uddeholms AB.

Ersättning utgår efter utfört och godkänt arbete.


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb