Metal injection moulding (MIM) är en teknik där man formsprutar detaljer i metall. Processen innebär att ett metallpulver blandas med en polymer för att sedan formsprutas till lämplig form. Detaljen sintras sedan och polymeren bränns bort. Kvar finns en metalldetalj som används inom många olika applikationer så som medicinsk industri, vapen, elektronisk utrustning samt konsumentprodukter. Verktygsmaterialet som används inom MIM antas vara hårt utsatt för slitage. Examensarbetet syftar till att undersöka marknadspotentialen för Uddeholms verktygsstål inom MIM.

Beskrivning

Vi vill erbjuda möjligheten till att utföra ett examensarbete inom Uddeholms marknadsavdelning med fokus på ”Metal injection moulding (MIM) nya möjligheter för Uddeholms verktygsstål”. Arbetet skall omfatta marknadsundersökning av kraven från MIM-industrin avseende materialegenskaper hos verktygsstålen för applikationen. MIM-processen ska undersökas i detalj och beskrivas:

-        Detaljer som tillverkas, vilka är de största områdena (elekronik, konsumentprodukter?)

-        Metallpulver och polymerer som används

-        Verktygsstål som används idag samt krav på verktygsstålet

-        Framtida krav på verktygsstålet

-        MIM-branschens framtid, hur stor kommer denna marknad att vara de kommande åren

Vidare skall undersökning påvisa vilken/vilka geografiska marknader som har störst potential för våra stålsorter samt vilka konkurrentmaterial som finns inom området.

Detta examensarbete innehåller både kommersiella och tekniska delar. På den tekniska sidan ska en förståelse för hur stålets mikrostruktur, renhet och framställningsmetoder påverkar hur vi kan möta kraven från MIM-processen.

Marknadsundersökningen kan komma att omfatta såväl teoretiska studier som mer praktiskt inriktat arbete i form av intervjuer, kontakt med potentiella kunder och säljbolag globalt samt utvärdering av befintlig produktportföljs egenskaper och framtida möjliga utvecklingsprojekt för att möta kraven.

Examensarbetet kommer att ligga till grund för marknadsavdelningens och FoU-avdelningens framtida arbete vid utveckling av slitstarka stål.         

Resultat

Presentation och rapport innehållandet:

-        Genomgång av MIM-processen, marknad, produkter, tillverkningsmetod

-        Detaljerad beskrivning av egenskaper hos verktygsstålet för att möta kraven från MIM-processen

-        Beskrivning av hur nuvarande produktportfölj kan möta kraven samt vad framtida forsknings och utvecklingsprojekt bör ha för kravbild för applikationerna.

Tidsram och ansökan

Examensarbetet kan komma att påbörjas under Januari månad 2020 och fortlöpa under våren för att avslutas med presentation och avrapportering till ansvarig person inom Uddeholms AB.


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb