Uddeholms AB är en viktig leverantör av verktygsmaterial för tillverkning av linser, skärmar och liknande applikationer inom mobiltelefonindustrin. Kraven ökar kontinuerligt och nya skärmar/linser utvecklas ständigt. För att ett verktyg ska fungera inom linstillverkning behöver materialet vara extremt rent och lätt att polera/etsa. För att fortsätta vara den bästa leverantören till dessa applikationer behöver vi ligga i framkant och vara beredda på kraven som finns hos nästa generations mobiltelefoner, kameror och VR/AR-utrustningar.

Beskrivning

Vi vill erbjuda möjligheten till att utföra ett examensarbete inom Uddeholms marknadsavdelning med fokus på ”marknadsundersökning kring nästa generations optiska applikationer”. Arbetet skall omfatta marknadsundersökning av kraven från elektronikindustrin avseende optiska applikationer där linser skärmar o dyl ingår. Funktion, tillverkningsmetod, verktygsstålsbehov samt potential för Uddeholms stålsorter inom följande områden undersöks:

-        OLED-skärmar

-        LED-skärmar

-        Linser till främst mobilkameror

-        AR-applikationer (tex Apples nya glasögon)

-        VR-applikationer

Vidare skall undersökning påvisa vilken/vilka marknader som har störst potential för våra stålsorter samt vilka konkurrentmaterial som finns inom området.

Detta examensarbete innehåller både kommersiella och tekniska delar. På den tekniska sidan ska en förståelse för hur stålets mikrostruktur, renhet och framställningsmetoder påverkar möjligheterna att möta kraven från de optiska applikationerna.

Marknadsundersökningen kan komma att omfatta såväl teoretiska studier som mer praktiskt inriktat arbete i form av intervjuer, kontakt med potentiella kunder och säljbolag globalt samt utvärdering av befintlig produktportföljs egenskaper och framtida möjliga utvecklingsprojekt för att möta kraven.

Examensarbetet kommer att ligga till grund för marknadsavdelningens och FoU-avdelningens framtida arbete vid utveckling av rena stål.  

Resultat

Presentation och rapport innehållandet

-        Genomgång av olika skärmtyper, linser etc enligt ovan, deras funktion, ingående material, tillverkningsmetod och marknadsandelar i kommande mobiltelefoner/applikationer

-        Detaljerad beskrivning av egenskaper hos verktygsstålet för att möta kraven från applikationerna

-        Beskrivning av hur nuvarande produktportfölj kan möta kraven samt vad framtida forsknings och utvecklingsprojekt bör ha för kravbild för applikationerna.

Tidsram och ansökan

Examensarbetet kan komma att påbörjas under Januari månad 2020 och fortlöpa under våren för att avslutas med presentation och avrapportering till ansvarig person inom Uddeholms AB.

Ersättning kommer att utgå med 1000 kr/HP efter utfört och godkänt arbete.


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb